IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

UWAGA MATURZYŚCI!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
zdjęcie
Od 8 czerwca do 24 czerwca 2020 roku odbędą się, w naszym liceum, pisemne egzaminy maturalne.
Zapoznajcie się dokładnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS w sprawie organizowania
i przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz plakatem obrazującym, o czym należy pamiętać przed i po przystąpieniu do egzaminu.

Pamiętajcie o:
- punktualnym przybyciu,
- zabraniu dowodu osobistego (lub dokumentu ze zdjęciem),
- posiadaniu długopisu z CZARNYM wkładem,
- posiadaniu własnych przyborów: linijka, cyrkiel, kalkulator itp.
- pozostawieniem urządzeń teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych przed wejściem do sali egzaminacyjnej.

Zdający NIE MOGĄ pożyczać żadnych przyborów od innych uczniów.
powrót