IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. ''Generała Stefana Roweckiego - Grota''

Zebrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
DNIA 25 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZ. 17:00 ZAPRASZAMY RODZICÓW NA WYWIADÓWKĘ
Z WYCHOWAWCAMI KLAS ORAZ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI.

NA WYWIADÓWCE ZOSTANĄ PRZEKAZANE INFORMACJE O UZYSKANYCH OCENACH ORAZ ZACHOWANIU UCZNIÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU.
.................................................................................................................................................................................................................................

DNIA 7 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZ. 17:00 ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z WYCHOWAWCAMI KLAS ORAZ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI.

NA ZEBRANIA PRZYGOTOWANE ZOSTANĄ ZAGROŻENIA OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI ZA
I SEMESTR.


.................................................................................................................................................................................................................................

DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU O GODZ. 17:00 ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA ŚRÓDSMESTRALNE Z WYCHOWAWCAMI KLAS ORAZ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI.

.................................................................................................................................................................................................................................

DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZ. 17:00 ZAPRASZAMY RODZICÓW NA PIERWSZE ZEBRANIE INFORMACYJNE Z WYCHOWAWCAMI KLAS.