IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa o profilu humanistycznym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

IB       J. POLSKI / HISTORIA
            WOS / HISTORIA SZTUKI / J. ANGIELSKI

 

Klasa przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych w tym prawniczych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych i literackich, prezentacjach i projektach. W ramach dodatkowych zajęć zgodnych z profilem młodzież ma możliwość rozwijać pasje teatralne, muzyczne i filmowe. Nauka w tej klasie daje młodzieży szansę studiowania na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filmoznawstwo, teatrologia, animacja kulturalna, historia, archeologia, pedagogika, psychologia i inne.