IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa o profilu humanistycznym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

IB       J. POLSKI / HISTORIA
            WOS / HISTORIA SZTUKI / J. ANGIELSKI

 

Klasa przeznaczona jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych w tym prawniczych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych, literackich, recytatorskich, teatralnych, prezentacjach i projektach. Młodzież rozwija pasje teatralne, muzyczne
i filmowe poprzez przygotowywanie spektakli, prezentacji i etiud filmowych. Nauka w tej klasie daje młodzieży szansę studiowania na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filmoznawstwo, teatrologia, animacja kulturalna, historia, archeologia, pedagogika, psychologia i inne.