IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasa o profilu informatyczno - językowym

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

ID       INFORMATYKA / J. ANGIELSKI
            J. NIEMIECKI / GEOGRAFIA / MATEMATYKA
PROFIL INFORMATYCZNO- JĘZYKOWY

 To oferta dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności informatycznych, matematycznych i językowych na poziomie rozszerzonym. Na zajęciach informatyki uczniowie poznają podstawy obsługi baz danych, konfigurują sieci komputerowe, tworzą strony internetowe, uczą się programowania. Dodatkowe zajęcia
z języka angielskiego pozwolą poszerzyć słownictwo z zakresu informatyki. Na zajęciach języka angielskiego uczniowie realizują międzynarodowe projekty eTwinning, poszerzają również dodatkowe słownictwo z zakresu informatyki. Umiejętności te umożliwią absolwentom podjęcie dalszego kształcenia na kierunkach: informatyka, programowanie, grafika, lingwistyka, stosunki międzynarodowe oraz na kierunkach związanych
z matematyką. Uzyskane kompetencje umożliwią podjęcie pracy w międzynarodowych firmach i turystyce.