IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. ''Generała Stefana Roweckiego - Grota''

Klasa lingwistyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Klasa lingwistyczna z elementami turystyki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, język francuski lub język niemiecki; do wyboru język polski lub geografia

Kształcenie w tej klasie pozwala rozwijać zainteresowania i umiejętności lingwistyczne. To kierunek dla ludzi ciekawych świata, pragnących rozwijać pasje językowe i turystyczne. Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, a także związanych z geografią, turystyką i inne.
Dzięki dobremu zaznajomieniu się z językiem obcym uczniowie mogą podjąć pracę wszędzie tam, gdzie wymagany jest kontakt z obcokrajowcami.