IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. ''Generała Stefana Roweckiego - Grota''

Klasa humanistyczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia;
do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język angielski, informatyka.


Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać
i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych i literackich, prezentacjach i projektach. Nauka w tej klasie daje młodzieży szansę studiowania kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia.