IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Generała Stefana Roweckiego ''Grota''

Klasy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
W roku szkolnym 2019/2020 mamy klasy o następujących profilach:
 

I A g- klasa mundurowa ( wychowawca mgr Agnieszka Olczyk )

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, język angielski, matematyka, informatyka


I B g- klasa humanistyczna ( wychowawca mgr Aldona Herbert )

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, historia sztuki, język angielski


I C g- klasa sportowa, profil sportowy: piłka nożna i siatkowa ( wychowawca mgr Aldona Niewieczerzał- Szafrańska )

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, język polski, geografiaI A p- klasa mundurowa ( wychowawca mgr Julita Ziółkowska )

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, język angielski, matematyka, informatyka


I B p- klasa humanistyczna ( wychowawca mgr Lidia Fałek )

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, historia sztuki, język angielski


I C p- klasa sportowa, profil sportowy: piłka nożna i siatkowa ( wychowawca mgr Anna Witczak )

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, język polski, geografia


I D p- klasa informatyczno- językowa ( wychowawca mgr Eliza Owczarek )

Przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski, język niemiecki, geografia, matematyka


I E p- klasa biologiczno- chemiczna ( wychowawca mgr Anna Telążka )

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski, fizyka, matematykaII A- klasa wojskowa ( wychowawca mgr Joanna Pająk )


Przedmioty rozszerzone: język polski, wos; do wyboru: język angielski, matematyka, informatyka


II B- klasa humanistyczna ( wychowawca mgr Bożena Kwiatkowska )

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia; do wyboru: wos, język angielski, informatyka


II C- klasa sportowa o specjalizacji piłka nożna dziewcząt i chłopców ( wychowawca mgr Agnieszka Hejniak )

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wos; do wyboru: biologia lub geografia 
 III A- klasa o profilu paramilitarnym (wychowawca mgr Teresa Kucharczuk)

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, język angielski


III B-  klasa o dwóch profilach: manager projektów społecznych i klasa sportowa
(wychowawca- mgr Anna Michałowska)


Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, historia lub język angielski
sportowa: geografia, wos, język angielski lub biologiaIII C- klasa sportowa o specjalności piłka nożna (wychowawca mgr Bożena Sobczyk)

Przedmioty rozszerzone: jęzk angielski, wos, do wyboru: biologia lub geografia