IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. ''Generała Stefana Roweckiego - Grota''

Klasy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
W roku szkolnym 2017/2018 mamy klasy o następujących profilach:

 
 I A- klasa o profilu paramilitarnym (wychowawca mgr Teresa Kucharczuk)

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, język angielski

I B-  klasa o dwóch profilach: manager projektów społecznych i klasa sportowa
(wychowawca- mgr Anna Michałowska)


Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, historia lub język angielski
sportowa: geografia, wos, język angielski lub biologia


I C- klasa sportowa o specjalności piłka nożna (wychowawca mgr Bożena Sobczyk)

II A- klasa o profilu paramilitarnym (wychowawca mgr Lidia Fałek
)


Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos

II B- klasa o profilu manager projektów społecznych ( wychowawca- mgr Anna Sikora)

Przedmioty rozszerzone: język polski, wos, język angielski

II C- klasa sportowa o specjalności piłka nożna (wychowawca mgr Anna Witczak)

Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski

 III A – klasa o profilu paramilitarnym (wychowawca - mgr Joanna Pająk)

Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS
i do wyboru: geografia, historia, język angielski.

Klasa przeznaczona dla młodzieży zainteresowanej obronnością kraju, profilaktyką zdrowotną, sportem, ochroną ludności, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ratownictwem medycznym. Program nauczania przewiduje organizację zajęć w oparciu o cykl szkolenia przyszłych policjantów, strażaków lub żołnierzy (m.in. kryminalistykę i kryminologię, elementy prawa, ratownictwo medyczne, podstawy sztuki walki, szkolenie strzeleckie).

 
III B - klasa o profilu manager projektów społecznych (wychowawca - mgr Bożena Kwiatkowska)

Przedmioty rozszerzone: język polski, WOS, język angielski
i do wyboru: Informatyka, język niemiecki, język francuski.
Klasa przeznaczona dla młodzieży zainteresowanej działaniem na rzecz pożytku publicznego, warsztatami dziennikarskimi, zajęciami z zakresu psychologii i pedagogiki, pracą w Klubie Wolontariusza. Klasa przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, psychologia, pedagogika, zdrowie publiczne, pracownik socjalny, terapeuta.

 

III C – klasa sportowa o dwóch specjalnościach: piłka nożna i piłka ręczna chłopców (wychowawca - mgr Agnieszka Hejniak)

Przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski
.
Klasa dla młodzieży o pasjach sportowych. Lekcje prowadzi wyspecjalizowana kadra trenerska i pedagogiczna. Uczniowie uczestniczą w kursach sędziowskich. Komendy trenerów wydawane są w języku angielskim. Zwiększona ilość godzin z wychowania fizycznego gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na AWF i do służb mundurowych. 
KLASY GIMNAZJALNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
 
II A- wychowawca mgr Julita Ziółkowska
II B- wychowawca mgr Agnieszka Olczyk
II C- wychowawca mgr Karolina Artowicz- Latocha


III A- wychowawca mgr Jolanta Kowalska
III B- wychowawca mgr Aldona Niewieczerzał- Szafrańska
III C- wychowawca mgr Magdalena Skrobek